فایل پژوهش: پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: زمانبندی خط مونتاژ جریان کارگاهی دو مرحله ای با در نظر گرفتن اثر کهولت در زمان پردازش، محدودیت دسترسی به کارها و نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

دانشگاه علوم و فنون مازندران

دانشکده صنایع

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته صنایع

گرایش صنایع

عنوان:

زمانبندی خط مونتاژ جریان کارگاهی دو مرحله ای با در نظر گرفتن اثر کهولت در زمان پردازش، محدودیت دسترسی به کارها و نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

اساتید راهنما:

جناب آقای دکتر رضائیان

جناب آقای دکتر مهدوی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول کلیات موضوع.. 6

1-1-مقدمه. 9

1-2-اهداف پژوهش.. 9

1-3-موضوع پژوهش.. 10

1-4-تعاریف و مفاهیم اولیه. 10

1-4-1- تعریف زمانبندی.. 10

1-4-2- ضرورت زمانبندی.. 10

1-4-3- اطلاعات مورد نياز در زمانبندي.. 11

1-4-4- طبقه بندی مسائل زمانبندی.. 12

1-4-5- مسأله جریان مونتاژ دو مرحله اي.. 14

1-4-6- تعریف بعضی از مفاهیم اولیه در زمانبندی.. 16

1-5- نگهداری و تعمیرات… 17

1-5-1- اهميت نگهداري و تعميرات و تأثیر آن در سازمان.. 18

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1-5-2- سيستم‌ها و روش‌هاي نت… 18

1-5-3- انواع خط مشی های تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه و نحوه ادغام آن با زمانبندی تولید. 22

1-6- در دسترس بودن ماشین آلات… 26

1-7-محاسبه قابلیت اطمینان در سیستم های سری و موازی.. 27

1-9- اثر استهلاک و زمانبندی.. 28

1-9-1- اثر استهلاک مبتنی بر تکرار 29

1-10- فرضیات مسأله. 30

1-11- روش حل.. 30

1-12- جمع بندی.. 31

فصل دوم پیشینه ی پژوهش… 33

2-1 مقدمه. 34

2-2 جریان کارگاهی.. 35

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-2-1 روش هاي دقيق حل مسائل فلوشاپ… 35

2-2-2 روش هاي ابتکاري حل مسائل فلوشاپ… 36

2-2-3 روش هاي ابتکاري حل مسائل فلوشاپ دو هدفه. 38

2-2-4 روش هاي فوق ابتکاري حل مسائل فلوشاپ چند هدفه. 40

2-3  جریان مونتاژ 46

2-3-1 مسأله جریان مونتاژ تک هدفه. 46

2-3-2 مسأله جریان مونتاژ چند معیاره 48

2-3-3 مسأله جریان مونتاژ چند هدفه. 50

2-4- مرور مسائل زمانبندی با در نظرگرفتن محدودیت های در دسترس نبودن ماشین.. 50

2-5  مروری بر مطالعات زمانبندی با اثر استهلاک… 52

2-6 جمع بندی.. 53

فصل سوم  روش پژوهش ……. 53

3-1- مقدمه. Error! Bookmark not defined.

3-2- مدل پیشنهادی.. Error! Bookmark not defined.

3-2-1- فرضیات عمومی مسأله. Error! Bookmark not defined.

3-2-2- تعریف علائم و پارامترها Error! Bookmark not defined.

3-2-3- متغیرهای تصمیم.. Error! Bookmark not defined.

3-2-4- مدل ریاضی پیشنهادی.. Error! Bookmark not defined.

3-2-5- توضیحات مربوط به محدودیت ها Error! Bookmark not defined.

3-3- روش هاي حل.. Error! Bookmark not defined.

3-3-1- الگوریتم ژنتیک…. Error! Bookmark not defined.

3-3-2- الگوریتم بهینه سازی گروه ذرات PSO)) Error! Bookmark not defined.

3-3-3- الگوريتم شبيه سازي تبرید. Error! Bookmark not defined.

3-3-4- الگوریتم ترکیبی پیشنهادی.. Error! Bookmark not defined.

3-4- جمع بندی.. Error! Bookmark not defined.

فصل چهارم نتایج محاسباتی.. .Error! Bookmark not defined.

4-1- مقدمه. Error! Bookmark not defined.

4-2- مسائل نمونه. Error! Bookmark not defined.

4-3- اعتبارسنجی مدل ارائه شده Error! Bookmark not defined.

4-4- تنظیم پارامتر. Error! Bookmark not defined.

4-4-1- تنظیم پارامترهای الگوریتم های پیشنهادی.. Error! Bookmark not defined.

4-5- نمودار همگرایی.. Error! Bookmark not defined.

4-6- نتایج محاسباتی.. Error! Bookmark not defined.

4-7- نتیجه گیری.. Error! Bookmark not defined.

فصل پنجم نتیجه گیری.. Error! Bookmark not defined.

5-1- جمع بندی.. Error! Bookmark not defined.

5-2- پیشنهادات… Error! Bookmark not defined.

فهرست منابع  54

چکیده

در این پژوهش مسأله زمانبندی خط جریان مونتاژ دو مرحله ای با در نظر گرفتن اثر استهلاک ماشین ها و فعالیت های نگهداری و تعمیرات مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. در مرحله اول ماشین ها به صورت موازی و به پردازش بخش های مختلف کارها پرداخته و  در مرحله دوم بخش های مربوط به هر کار توسط یک ماشین مونتاژ می شوند. زمان انجام کارها به موقعیت انجام آن پس از عملیات نگهداری و تعمیرات بستگی دارد و برای بازیابی ماشین عملیات نگهداری و تعمیرات بر روی آن انجام می گردد. برای مساله مورد نظر آغاز یک مدل ریاضی عدد صحیح ارائه شده و با حل یک نمونه کوچک عملکرد آن نمایش داده شده می باشد. با در نظر داشتن این مسایل زمانبندی خط مونتاژ دو مرحله از در زمره مسایل Np-hard قرار می گیرند برای حل مساله حاضر در ابعاد متوسط و بزرگ الگوریتم های فرا ابتکاری HGA و HPSO ارائه شده می باشد که به ترتیب ترکیبی از الگوریتم های ژنتیک و شبیه سازی تبرید و الگوریتم تجمع پرندگان و شبیه سازی تبرید می باشد. تنظیم پارامترهای دو الگوریتم با بهره گیری از روش آماری تاگوچی انجام شده و مسایل متعددی با روش های پیشنهادی حل گردید. در نهایت مطالعه های آماری بر روی نتایج دو الگوریتم نشان می دهد که الگوریتم HPSP از کیفیت بالاتری نسبت به الگوریتم HGA برخوردار می باشد.

مقدمه

زمانبندی و توالی عمليات يعنی تخصيص بهينه منابع محدود در طی زمان. زمانبندی تعيين فعاليت­هايی که در يک زمان مشخص بايد انجام شوند و توالی عمليات ترتيبی که عمليات بر حسب آن انجام مي­شوند ، می باشد. دراین فصل آغاز به اظهار اهداف پژوهش، تعریف مسأله‌ خواهیم پرداخت و سپس ضرورت نگهداری و تعمیرات و روش های آن و نیز اثر استهلاک را مورد مطالعه قرار داده و در پایان این فصل بر ضرورت انجام پژوهش و کاربرد آن تصریح خواهیم نمود.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 61

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان