دانلود فایل پایان نامه : پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: مدل برنامه ريزي رياضي جديد براي مسأله زمان بندي کارگاه باز چند هدفه با در نظر گرفتن نگهداري و تعميرات دوره اي

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

دانشگاه علوم و فنون مازندران

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع

گرایش صنايع

عنوان:

مدل برنامه ­ريزي رياضي جديد براي مسأله زمان­بندي کارگاه باز چند هدفه با در نظر گرفتن نگهداري و تعميرات دوره ­اي

استاد راهنما:

پروفسور رضا توكلي مقدم

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

1- فصل اول: معرفي و كليات تحقيق 1
1-1- مقدمه 2
1-2- تعاريف زمان­بندي 3
1-2-1- نمادها 3
1-2-2- محيط ماشين­ها و نوع كارگاه 4
1-2-3- مشخصه­هاي كاري و محدوديت­هاي زمان­بندي 5
1-2-4- معيارهاي بهينه­سازي 7
1-3- نظريهء زمان­بندي 9
1-4- برنامه­ريزي رياضي 9
1-5- زمان­بندي چند هدفه 9
1-6- الگوريتم­هاي فرا ابتكاري در بهينه­سازي 11
1-6-1- الگوريتم ژنتيك 11
1-6-2- الگوريتم شبيه­سازي تبريد 12
1-7- طراحي آزمايشات 12
1-8- مسألهء زمان­بندي كارگاه باز 13
2- فصل دوم: مرور ادبيات 15
2-1- مقدمه 16
2-2- معيارهاي اندازه­گيري و تابع هدف 16
2-3- مجاز نبودن بريدگي كارها 18
2-4- نگهداري و تعميرات دوره­اي و محدوديت عدم دسترسي ماشين­ها 18
2-5- زمان­هاي حمل و نقل 19
2-6- زمان­هاي آماده­سازي و جداسازي 20
2-7- روش­هاي حل 20
2-8- طراحي آزمايشات 22
3- فصل سوم: طرح مسأله و ارائه روش­هاي حل 24
3-1- مقدمه 25
3-2- فرمول­بندي مسأله 25
3-2-1- فرض­هاي مسأله 25
3-2-2- نماد گذاري 26
3-2-2-1- انديس­ها 26
3-2-2-2- پارامترها 26
3-2-2-3- متغيرهاي تصميم 26
3-2-3- مدل برنامه­ريزي خطي مختلط 26
3-2-4- يك مثال 28
3-2-5- تحليل مدل 29
3-3- الگوريتم­هاي فرا ابتكاري 30
3-3-1- الگوريتم ژنتيك 30
3-3-1-1- نمايش كروموزوم 30
3-3-1-2- جمعيت اوليه 30
3-3-1-3- تابع هدف 31
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید